CIRCLE OFFICE RAIPUR

NAME (Shri/Smt/Ku) DESIGNATION OFFICE FAX
Mr. P. K. Singh CGMT 0771-2229500/2229555 2229700
VIGILANCE
S.N. Sonwani DGM (VIG) 0771-2537400 2536610
CFA
Shri V.K. Chhablani PGM (CFA) 0771-2229300 2228300
Smt. Pushpa Kerketta DGM (CFA) 0771-2282020
Amit Sharma AGM (CFA) 0771-2536500 2222901
TXIP/NOFN
K. Kujur GM (TX-BHARATNET) 0771-2536099 2533300
Ashish Awasthi AGM (TX-BHARATNET) 0771-2282744 2222994
ADMIN / HR
Gajender Kumar GM (HR/Admin) 0771-2282444 2284903
Smt. Pushpa Kerketta DGM (HR/Admin) 0771-2282020 2537100
R.S. Thakur AGM (Admin/Legal/HR) 0771-2224600  
Samiran Chakraborty SDE (PRO) 0771-2536663 -
EB/Sales & MKtg.
Smt. Bhoomika Gupta GM (EB) 0771-2229800 2228700
Y.P. Singh DGM (EB/S&M) 0771-2886200 -
Vijay Mohan Singh AGM(EB) 0771-2536811  
CM (GSM)
Mr. Kush Manhar GM (NWO-CM) 0771-2222500 2222100
N. K. Mankar AGM (NWO-CM) 0771-2222210  
FINANCE & ACCOUNT
B Pradhan DGM (Fin)/IFA 0771-2534222 2536855
CIVIL WING
Gajendra Kumar CE (Civil) 0771-2282444 2284903
ELECTICAL WING
Manish Kumar CE (Electrical) 0771-2433101 2431104/2430071
D.K.Shrivastva EE (Electrical-Planning) 0771-2430076 2433104
GMTD Raipur
T K Markam GMTD Raipur 0771-2538080
D.S.Paikara DGM 0771-2534040 2544040
V.S. Patel CAO/IFA 0771-2532100  
GMTD Durg
B.B. Verma GMTD DURG 0788-2330020 0788-2333300
GMTD Bilaspur
Arun Kumar GMTD Bilaspur 07752-230600 07752-221000
Mukesh Srivastava CAO/IFA 07752-228200  
GMTD Bastar
S.C. Tiwari GMTD-Jagdalpur/BASTAR 07782-226000 07782-225600
Surya Prasad Gollapudi AO/IFA 07782-225500  
TDM Raigarh
Narendra Singh Kanjele TDM RAIGARH 07762-220000 07762-224800
Avinash Deshmukh JAO 07762-226000  
TDM Surguja (Ambikapur)
Suman Kujur DGM-AMBIKAPUR/Surguja 07774-224000 07774-224002